MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
NAUKOWO - SZKOLENIOWA

Jubileusz 40–lecia
Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu


26-27 czerwca 2015 r.
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA Jubileusz 40–lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu  26-27 czerwca 2015 r.
Jesteś tu: Witamy

Szanowni Państwo,


   Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w bieżącym roku obchodzi uroczystość 40-lecia kształcenia akademickiego studentów kierunku Pielęgniarstwo. Przez okres czterech dekad jednostka ta rozwijała się nie tylko w obszarze kadry dydaktycznej, ale także w wymiarze naukowo-badawczym i lokalowym - wciąż wzbogacając ofertę edukacyjną.

  Obecnie prowadzimy kształcenie na siedmiu kierunkach: pielęgniarstwo, elektroradiologia, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, położnictwo, terapia zajęciowa i zdrowie publiczne (wraz ze specjalnościami). Pomimo tego, iż jesteśmy najmłodszym Wydziałem na naszej Uczelni, kształcimy połowę wszystkich studentów Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

   Chcielibyśmy, aby Jubileusz stał się okazją do spotkania i wymiany doświadczeń kadry pracującej na Wydziałach Nauk o Zdrowiu z całej Europy, jak również osób zarządzających tymi instytucjami. Państwa udział w planowanym wydarzeniu uświetni nasz Jubileusz, ale będzie także wyrazem sympatii dla naszego Wydziału i podejmowanych przez nas działań. Dlatego już dziś serdecznie zapraszam do Poznania w dniach 26-27.06.2015r.!

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UMP
Przewodniczący Komitetu
Naukowego i Organizacyjnego Jubileuszu

Prof. dr hab. med. Włodzimierz Samborski

 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wydział Nauk o Zdrowiu.